Rookmelder informatie

Rookmelder informatie

Welke rookmelders moet ik kiezen

De informatie die hieronder beschreven staat is algemeen van aard en niet van toepassing op alle situaties. Wanneer u zeker wilt zijn van de juiste toepassing in uw situatie, neem dan even contact met ons op. Wij maken geheel vrijblijvend projecties en geven deskundig advies.

Welke type rookmelders zijn er?

Er zijn ruwweg nog 2 verschillende type rookmelders: optische rookmelders en thermische rookmelder. De eerste reageert op rook en de andere op een hoge temperatuur of een snelle temperatuur stijging. Oude rookmelders kunnen ook van het type ionisatie zijn. Deze kunt u niet meer kopen en wanneer u deze verwijdert moet hij bij het chemisch afval.

Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden in de wijze van stroomvoorziening. Er zijn rookmelders met batterij of 230V voeding en rookmelders die centraal gevoed worden vanuit een inbraakbeveiligingssysteem of brandmeldinstallatie.

Dan zijn er ook rookmelders die onderling gekoppeld kunnen worden, zodat alle rookmelders alarm geven. Deze koppeling kan bedraad of draadloos zijn en uiteraard kan men zien bij welke melder het allemaal is begonnen.

Wanneer gebruik ik welke rookmelder? Optische rookmelders reageren op rookdeeltjes en deze melders zou u moeten plaatsen. Thermische melders reageren op een hoge temperatuur. De meeste slachtoffers vallen door rookvergiftiging en daar hoeft de temperatuur niet hoog voor te zijn. Alleen in keuken zou een thermische melder gekozen kunnen worden om loze meldingen te voorkomen.

De beste oplossing voor woonhuizen zijn de koppelbare 230V rookmelders.

Waar plaats ik rookmelders?

U zou op elke verdieping minimaal 1 rookmelder moeten plaatsen en daarbij rekening houden met de ruimtes waar verplicht gebruik van zal moeten worden gemaakt bij het vluchten. De overloop en de gang of hal zijn dit soort ruimtes, maar dit is afhankelijk van uw huis. Een ruimte die ik ook zou meenemen is de ruimte waar de wasmachine en droger staan. Deze ruimte vormt ook een groter risico voor brand.

Daarbij moeten rookmelder op het plafond en minimaal 50cm uit de hoek worden geplaatst. Op de wand hebben ze alleen in heel kleine ruimtes zin. Verder moet u rekening houden dat de maximale afstand van de rookmelder tot de verste hoekin die ruimte, 6,7m mag zijn en dat een rookmelder 80 vierkante meter bewaakt.

Welke regelingen zijn relevant?

NEN2555 Rookmelders voor woonfuncties
Bouwbesluit 2003 inclusief wijzigingen van 1 september 2005
Modelbouwverordening bijgewerkt t/m 10e wijziging
NEN2535 Brandveiligheid van gebouwen 2e druk 96 met aanvulling NEN25535/C1